piszcie do nas
prace magisterskie

ZACHOWANIA ZDROWOTNE NA PRZYKŁADZIE MŁODZIEŻY LICEALNEJ

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Zdrowie - zagadnienia podstawowe
1.1. Zdrowie i jego uwarunkowania
1.1.1. Definicje zdrowia w świetle literatury przedmiotu
1.1.2. Potoczne rozumienie zdrowia
1.1.3. Zdrowie jako kategoria nadrzędna
1.1.4. Modele zdrowia
1.2. Styl życia jako istotny determinant zdrowia
1.3. Sytuacja zdrowotna współczesnej młodzieży w świetle literatury przedmiotu
1.4. Rola edukacji zdrowotnej w życiu człowieka
1.5. Charakterystyka grupy wiekowej (okres młodzieńczy)
Rozdział II. Metodologia badań
2.1. Pojęcie badań naukowych i pedagogicznych
2.2. Cel i przedmiot badań
2.3. Problemy i hipotezy badawcze
2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.5. Organizacja badań
2.6. Charakterystyka badanych osób
Rozdział III. Wyniki badań
3.1. Analiza badań
3.2. Wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2020 licencjat.com.pl All rights reserved