piszcie do nas
prace magisterskie

 o nas

REGULAMIN ŚWIADCZONYCH USŁUG

Postanowienia ogólne

1. Świadczymy usługi edukacyjne dla dorosłych w dziedzinie pisania wzorów prac naukowych.
2. Zleceniodawcy przekazujemy napisaną, oryginalną pracę wraz z przypisami.
3. Cena pracy pisanej na indywidualne zlecenie obejmuje poprawki zgłaszane przez klienta.
4. Teksty prac naukowych, materiały szkoleniowe i inne mogą być wykorzystane wyłącznie zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem - zwłaszcza Prawami Autorskimi i Art. 272. K.K.
5. Za sposób wykorzystania nadesłanych materiałów serwis nie ponosi odpowiedzialności. Przerywamy współpracę w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że praca jest wykorzystywana niezgodnie z prawem.
6. Faktury VAT wystawiamy w ciągu siedmiu dni roboczych.

Realizacja zamówień

1. Termin realizacji zlecenia jest ustalany indywidualnie z klientem i jest dostosowany do potrzeb zleceniodawcy i możliwości serwisu.
2. Realizacja usług odbywa się etapami.
3. Odbiór materiałów następować może drogą tradycyjną (osobiście lub pocztą) bądź drogą elektroniczną (e- mail).
4. Płatność za usługi jest uiszczana ratalnie w miarę postępu prac i odbioru materiałów.
5. Zgłaszane uwagi i ustalenia powinny mieć formę pisemną i być przekazane drogą elektroniczną (e-mail) bądź tradycyjną (za pomocą poczty lub osobiście).
6. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność (i koszty) za modyfikacje ustalonych wcześniej wytycznych do pracy, np. za modyfikację planu po napisaniu już pracy.
7. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Formy składania zamówień

1. Elektroniczna - mailem.
2. Osobista w naszym biurze.
3. Pocztą tradycyjną.

Inne postanowienia

1. W wypadku choroby osoby zajmującej się konkretnym zleceniem (potwierdzonej zwolnieniem lekarskim) termin oddania materiału może się wydłużyć o okres tejże choroby.
2. Gwarancja na dokonanie bezpłatnej poprawy obowiązuje przez trzy miesiące od daty przekazania przez nas zamówionych materiałów, jednak nie dłużej niż do końca czerwca (w lipcu, sierpniu i we wrześniu zawieszamy działalność).
3. Poprawki wprowadzamy w ciągu pięciu dni roboczych od otrzymania od klienta uwag.

Regulamin

Formularz kontaktowy

Copyright © 2001-2020 licencjat.com.pl All rights reserved