FINANSOWANIE SPÓŁKI OSOBOWEJ - KWESTIE PODATKOWE

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Pozyskiwaniu kapitału niezbędnego do finansowania działalności operacyjnej i inwestycyjnej
1.1. Istota finansowania działalności gospodarczej
1.2. Podział spółek handlowych ze na formę prawno-organizacyjną
1.3. Kwestie podatkowe związane z wnoszeniem wkładów do spółek osobowych
Rozdział II. Wkłady wnoszone do spółek osobowych
2.1. Wkłady pieniężne wnoszone do spółki na własność
2.2. Wkłady niepieniężne przekazane spółce do używania
2.3. Wkłady polegające na świadczeniu usług spółce
Rozdział III. Opodatkowanie przy likwidacji oraz wystąpieniu wspólnika ze spółki i zbyciu udziałów
3.1. Istota i przyczyny likwidacji spółek osobowych
3.2. Proces postępowania w przypadku likwidacji spółki osobowej
3.3. Kwestie podatkowe związane z likwidacją spółki osobowej
3.4. Kwestie podatkowe związane z wystąpieniem wspólnika ze spółki osobowej
3.5. Kwestie podatkowe związane ze zbyciem udziałów
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2010 licencjat.com.pl All rights reserved