DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZA W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Cele dydaktyczne i wychowawcze kształcenia
1.1. Istota procesu dydaktycznego
1.1.1. Planowanie zajęć edukacyjnych
1.1.2. Materiał kształcenia
1.1.3. Zasady dydaktyczne
1.2. Szkolne warunki wychowawcze
1.2.1. Cele wychowania
1.2.2. Metody wychowania
Rozdział II. Młodzież licealna w literaturze przedmiotu
2.1. Okres dorastania - główne zmiany i zależności między nimi
2.2. Grupy rówieśnicze w okresie dorastania
2.3. Licealiści, rodzice, nauczyciele - wzajemne zależności
2.4. Proces formowania tożsamości i wsparcie w okresie dorastania
Rozdział III. Nauka i wychowanie w liceum? poczucie tożsamości młodzieży licealnej
3.1. Działalność dydaktyczno-wychowawcza w liceum ogólnokształcącym - zmiany na przestrzeni wieków
3.2. Dzisiejsze pokolenie licealistów w społeczeństwie globalnym
3.3. Wartości w życiu młodzieży a nauka i wychowanie w liceum
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i fotografii

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2011 licencjat.com.pl All rights reserved