WSPÓŁDZIAŁANIE WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI GIMNAZJUM Z RODZICAMI

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Wyjaśnienia terminologiczne
1.1. Współdziałanie
1.2. Współpraca
1.3. Współdziałanie wychowawcze i składowe tego współdziałania
Rozdział II. Charakterystyka rozwoju psychofizycznego młodzieży w wieku dorastania
2.1. Kryzys okresu adolescencji
2.2. Zadania specyficzne dla okresu adolescencji
2.3. Czynniki wpływające na poczucie własnej wartości
2.4. Zmiany sposobu myślenia i przeżywania
Rozdział III. Wychowanie młodzieży w środowisku rodzinnym i szkolnym
3.1. Wychowanie młodzieży w środowisku rodzinnym
3.2. Wychowanie młodzieży w środowisku szkolnym
3.3. Współdziałanie wychowawcze nauczycieli z rodzicami
Zakończenie
Bibliografia

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2010 licencjat.com.pl All rights reserved