NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE WŚRÓD UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Rodzaje i przejawy procesu nieprzystosowania społecznego
1.1. Charakterystyczne symptomy nieprzystosowania społecznego
1.1.1. Wagary
1.1.2. Palenie papierosów i picie alkoholu
1.1.3. Używanie środków odurzających
1.1.4. Zachowania agresywne
1.1.5. Próby samobójcze
1.1.6. Wpływ nieprzystosowania społecznego na zjawisko przestępczości
Rozdział II. Szkoła i jej wpływ na dziecko
2.1. Szkoła środowiskiem opiekuńczo-wychowawczym
2.2. Szkoła a zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży
Rozdział III. Profilaktyka niedostosowania społecznego i metody oddziaływań resocjalizacyjnych w szkole
Rozdział IV. Analiza badań własnych
Zakończenie
Spis tabel
Spis wykresów

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2011 licencjat.com.pl All rights reserved