piszcie do nas
prace licencjackie

EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA OUTSOURCINGU NA PRZYKŁADZIE BRANŻY IT

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA OUTSOURCINGU
1.1. Istota i cele outsourcingu
1.2. Warunki i zasady ogólne outsourcingu
1.3. Prawne aspekty outsourcingu
ROZDZIAŁ II. RODZAJE OUTSOURCINGU
2.1. Outsourcing kontraktowy
2.2. Outsourcing kapitałowy
2.3. Korzyści związane z outsourcingiem
ROZDZIAŁ III. TENDENCJE OUTSOURCINGU STRATEGICZNEGO W BRANŻY IT
3.1. Rozwój outsourcingu strategicznego
3.2. Outsourcing strategiczny - przyszłość a "powrót do korzeni"
3.3. Polski rynek IT a światowe trendy w teleinformatyce
3.4. Korzyści i perspektywy outsourcingu IT
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL
SPIS RYSUNKÓW

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2020 licencjat.com.pl All rights reserved