STOSOWANIE ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ DORASTAJĄCĄ MŁODZIEŻ

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Środki psychoaktywne - charakterystyka zjawiska
1.1. Pojęcie środka psychoaktywnego
1.2. Specyfika uzależnienia od narkotyków i alkoholu
1.2.1. Narkomania
1.2.2. Alkoholizm
1.3. Skala uzależnień od środków psychoaktywnych
Rozdział II. Uwarunkowania uzależnień od środków psychoaktywnych
2.1. Uzależnienia a temperament
2.1.1. Funkcjonalne znaczenie temperamentu
2.1.2. Biologiczny mechanizm poszukiwania stymulacji
2.1.3. Psychobiologiczna koncepcja osobowości
2.2. Płeć a uzależnienie
Rozdział III. Profilaktyka, formy pomocy osobom uzależnionym
3.1. Profilaktyka leczenia uzależnień
3.2. Pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych
3.3. Leczenie ambulatoryjne
3.4. Leczenie stacjonarne (w ośrodku)
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2012 licencjat.com.pl All rights reserved