OCENA WŁASNEJ WIEDZY Z ZAKRESU EKONOMII MŁODZIEŻY NIE POSIADAJĄCEJ WYKSZTAŁCENIA EKONOMICZNEGO

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Istota i rola kształcenia ekonomicznego w szkolnictwie ogólnokształcącym i wyższym
1. Koncepcja celów i treści edukacji ekonomicznej
2. Metody i techniki pracy ukierunkowane na zdobywanie wiedzy z zakresu ekonomii
3. Współczesne przemiany społeczno-gospodarcze i ich wpływ na rozwój edukacji ekonomicznej
4. Zasób wiedzy ekonomicznej i jej życiowa przydatność
Rozdział II. Metodologia badań własnych
1. Problemy i hipotezy
2. Sondaż ankietowy jako metoda badań pedagogicznych
2.1. Charakterystyka badań ankietowych
2.2. Typy ankiet stosowanych w badaniach społecznych
2.3. Wymogi metodologiczne badań ankietowych
2.4. Opis ankiety własnej konstrukcji do badania wiedzy ekonomicznej osób we wczesnej dorosłości
3. Charakterystyka badanej grupy
Rozdział III. Wiedza z zakresu ekonomii badanych osób w świetle uzyskanych wyników badań własnych
1. Wyniki badań własnych
2. Wskazania do wyników badań własnych
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2011 licencjat.com.pl All rights reserved