FUZJE I PRZEJĘCIA W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FUZJI I PRZEJĘĆ
1.1. Wzrost zewnętrzny przedsiębiorstwa
1.2. Pojęcie i istota i fuzji i przejęć (M&A)
1.3. Rodzaje fuzji i przejęć
1.4. Motywy i cele fuzji i przejęć
ROZDZIAŁ II. FORMY NABYCIA PRZEDSIĘBIORSTW
2.1. Nabycia przyjazne i wrogie
2.2. Wykup lewarowany (LBO)
ROZDZIAŁ III. UCZESTNICY RYNKU PRZEJMOWANIA KONROLI
3.1. Przedsiębiorstwa
3.2. Holdingi
3.3. Grupy menedżerskie
3.4. Fundusze inwestycyjne
3.5. Venture capital/private equity
3.6. Business angels
3.6. Sektor bankowy
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2010 licencjat.com.pl All rights reserved