EDUKACJA REGIONALNA W PRAKTYCE SZKOŁY XXX

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Podstawowe pojęcia badawcze
1.1. Edukacja regionalna
1.2. Dziedzictwo kulturowe
1.3. Kultura
1.4. Tożsamość kulturowa
1.5. Kultura narodowa
1.6. Regionalizm
Rozdział II. Uwarunkowania społeczne i prawne edukacji regionalnej
2.1. Wychowawcze aspekty dziedzictwa kulturowego
2.2. Poszukiwanie wartości w tekście literackim i źródłowym
2.3. Poszanowanie własnego dziedzictwa drogą do poszanowania innych kultur
2.4. Integralność narodowa edukacji regionalnej
2.5. Prawo do własnego dziedzictwa kulturowego
2.6. Karta Regionalizmu Polskiego
Rozdział III. Edukacja regionalna w programie wychowawczym szkoły
3.1. Edukacja regionalna a edukacja europejska
3.2. Kilka uwag o podstawie programowej
3.3. Jak tworzyć program
3.4. Wskazówki metodyczne i organizacyjne
Zakończenie
Bibliografia

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2010 licencjat.com.pl All rights reserved