piszcie do nas
prace magisterskie

PODSTAWY MARKETINGU - PRODUKT, MARKA, BADANIA MARKETINGOWE

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział 1. Produkt - podstawowe informacje
1.1. Podział produktów
1.2. Elementy produktu
Rozdział 2: Marka - informacje wprowadzające
2.1. Znaczenie marki dla firmy
2.2. Elementy składowe marki
2.3. Charakterystyka głównych typów marek
2.4. Kształtowanie marki
2.5. Kapitał marki
Rozdział 3. Metody i techniki badań marketingowych
3.1. Zakres badań marketingowych
3.2. Sposoby przeprowadzania badań marketingowych
3.3. Budowa kwestionariusza ankietowego
3.4. Analiza danych
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i rysunków

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2018 licencjat.com.pl All rights reserved