piszcie do nas
prace magisterskie

PLAN ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIĄ MIESZKANIOWĄ

1. WSTĘP
1.1. Cele i oczekiwania właściciela
1.2. Podstawy prawne zarządzania nieruchomością
2. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI
2.1. Stan prawny nieruchomości i status właściciela
2.2. Lokalizacja ogólna
2.3. Lokalizacja szczegółowa
2.4. Opis i stan techniczny budynku
2.5. Charakterystyka nieruchomości - dane techniczne i funkcjonalne
2.6. Zwartość dokumentacji
2.7. Sposób zagospodarowania i wykorzystania nieruchomości
2.8. Określenie potrzeb remontowych
2.9. Obecny sposób zarządzania nieruchomością
10. Podsumowanie i wnioski
3. ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI
3.1. Określenie zasięgu rynku
3.2. Klienci - potrzeby, preferencje i upodobania
3.3. Nieruchomości konkurencyjne
3.4. Analiza porównywalnych nieruchomości
3.5. Podsumowanie i wnioski
4. BIEŻĄCA ANALIZA FINANSOWA
4.1. Przychody i koszty - specyfikacja poszczególnych pozycji i wartości
4.2. Możliwości zwiększania przychodów oraz zmniejszenia kosztów
4.3. Określenie wartości rynkowej nieruchomości w stanie istniejącym
4.4. Ustalenie stopy dyskonta
4.5. Podsumowanie i wnioski
5. ANALIZA STRATEGICZNA
5.1. Mocne i słabe strony nieruchomości
5.2. Określenie wariantów postępowania
6. ANALIZA PRZYJĘTYCH WARIANTÓW ROZWIĄZAŃ
6.1. Charakterystyka przyjętych wariantów rozwiązań
6.3. Analiza porównawcza ze wskazaniem wariantu optymalnego
7. PLAN REALIZACJI WSKAZANEGO WARIANTU Z UWZGLĘDNIENIEM EWENTUALNYCH ZAGROŻEŃ
8. PODSUMOWANIE DLA WYBRANEGO WARIANTU I WNIOSKI KOŃCOWE

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2020 licencjat.com.pl All rights reserved