TOŻSAMOŚĆ KULTUROWA NA KURPIACH

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Istota tożsamości kulturowej
1.1. Pojęcie tożsamości kulturowej
1.2. Tożsamość kulturowa człowieka nowoczesnego
1.3. Antropologia, etnologia, etnografia i folklor - wspólne żródło pojęciowe
1.4. Ponowoczesność a tożsamość kulturowa człowieka nowoczesnego
Rozdział II. Kurpie - charakterystyka obszaru i ludności
2.1. Geneza nazwy i obszaru
2.2. Mieszkańcy
2.3. Kultura materialna i folklor
2.4. Współczesna kultura kurpiowska
Rozdział III. Tożsamość kulturowa na Kurpiach. Wyniki badań własnych
3.1. Metodologia badań własnych
3.2. Wyniki badań własnych
3.3. Wskazania do wyników badań
3.4. Podsumowanie i wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Spis zdjęć
Spis rysunków
Aneks

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2011 licencjat.com.pl All rights reserved