piszcie do nas
prace magisterskie

ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI NA PRZYKŁADZIE ZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH GMINY XXX

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. EKONOMICZNE ASPEKTY RYNKU NIERUCHOMOŚCI
1.1. Pojęcie nieruchomości i rynku nieruchomości
1.1.1. Definicja i rodzaje nieruchomości
1.1.2. Rynek i otoczenia nieruchomości
1.2. Cel i obiekt analizy rynku nieruchomości
1.3. Zasady zarządzania nieruchomościami
1.4. Pojęcie zarządu i zarządcy w świetle prawa
ROZDZIAŁ II. OBRÓT NIERUCHOMOŚCIAMI PRYWATNYMI
2.1. Zasady ustanawiania odrębnej własności lokali
2.2. Procedura ustanawiania odrębnej własności lokali na rzecz dotychczasowych najemców
2.3. Prawa i obowiązki właścicieli lokali
ROZDZIAŁ III. ANALIZA TRANSAKCJI SPRZEDAŻY NIEZABUDOWANYCH NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W GMINIE XXX
3.1. Metoda analizy cen gruntów niezabudowanych gminy XXX
3.2. Grunty pod zabudowę mieszkaniową
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS TABEL

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2020 licencjat.com.pl All rights reserved