BRANŻOWA ANALIZA PORÓWNAWCZA - FIRMY BUDOWLANE NA GPW

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Istota analizy otoczenia branżowego
1.1. Struktura branży
1.2. Atrakcyjność branży
1.3. Ewolucja branży
1.4. Podejście Portera
Rozdział II. Charakterystyka branży budowlanej
2.1. Segmentacja
2.2. Trendy w branży
2.3. Reprezentacja branży na GPW
2.4. Budownictwo na tle innych branż
2.5. Kluczowe czynniki sukcesu
Rozdział III. Analiza porównawcza wybranych spółek
3.1. Możliwości i zasoby firm
3.1.1. Prochem S.A.
3.1.2. Elektrobudowa S.A.
3.1.3. Budimex S.A.
3.2. Sytuacja finansowa
3.2.1. Prochem S.A.
3.2.2. Elektrobudowa S.A.
3.2.3. Budimex S.A.
3.3. Przyjęte strategie
3.3.1. Prochem S.A.
3.3.2. Elektrobudowa S.A.
3.3.3. Budimex S.A.
3.4. Silne i słabe strony
3.4.1. Prochem S.A.
3.4.2. Elektrobudowa S.A.
3.4.3. Budimex S.A.
3.5. Ocena spółek przez rynek kapitałowy
3.5.1. Prochem S.A.
3.5.2. Elektrobudowa S.A.
3.5.3. Budimex S.A.
Podsumowanie
Literatura
Spis tabel
Spis rysunków

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2010 licencjat.com.pl All rights reserved