piszcie do nas
prace magisterskie

EDUKACJA MEDIALNA W SZKOLE NA PRZYKŁADZIE KLASY II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Edukacja medialna w szkole
1.1. Technologia kształcenia
1.2. Multimedialny model kształcenia
1.3. Edukacja medialna w dobie technologii informatycznych
Rozdział II. Metodologia badań własnych
2.1. Przedmiot i cel badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
2.4. Teren i organizacja badań
2.5. Charakterystyka próby badawczej
Rozdział III. Analiza wyników badań własnych
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Spis wykresów
Aneks

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2020 licencjat.com.pl All rights reserved