WPŁYW BŁĘDÓW WYCHOWAWCZYCH NA KLASĘ

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Nauczyciel, wychowawca - pojęcie, zadania, funkcje
1.1. Nauczyciel - kontekst definicyjny
1.2. Specyfika pracy nauczyciela, wychowawcy
1.3. Zadania wychowawcy
1.4. Autorytet wychowawcy
Rozdział II. Wpływ błędów wychowawczych na klasę - zachowanie autorytetu a nadmiar obowiązków nauczyciela
2.1. Obciążenia w zawodzie nauczycielskim i ich skutki
2.2. Relacje nauczyciela z uczniami
2.3. Podstawowe błędy wychowawcze a struktura i zachowanie klasy
2.4. Propozycje redukcji błędów wychowawczych nauczycieli w literaturze przedmiotu
Rozdział III. Wpływ błędów wychowawczych na klasę w świetle badań własnych
3.1. Przedmiot i cel badań
3.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.3. Metody i techniki badań
3.4. Organizacja badań
3.5. Analiza i interpretacja wyników badań
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2010 licencjat.com.pl All rights reserved