piszcie do nas
prace magisterskie

SEKTOR USŁUG A DYREKTYWA USŁUGOWA UNII EUROPEJSKIEJ

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. SEKTOR USŁUG W POLSCE
1.1. Rynek usług - pojęcia i cechy
1.2. Specyfikacja i klasyfikacja usług
1.3. Rola i funkcje sektora usług w gospodarce narodowej
Rozdział II. STRUKTURA I PRZEOBRAŻENIA WSPÓŁCZESNEGO SEKTORA USŁUG
2.1. Współczesny sektor usług
2.2. Sektor usług w Polsce
2.3. Jednolity rynek usług Unii Europejskiej
Rozdział III. DYREKTYWA USŁUGOWA UNII EUROPEJSKIEJ
3.1. Zasady działania Unii Europejskiej w dziedzinie usług przed wejściem nowej Dyrektywy Usługowej
3.2. Założenia Dyrektywy Usługowej
3.3. Dyrektywa Usługowa, jako nowa forma działalności na rynku usług europejskich
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2020 licencjat.com.pl All rights reserved