piszcie do nas
prace magisterskie

WSPÓŁPRACA WYBRANEJ FIRMY TURYSTYCZNEJ Z PRZEWOŹNIKAMI.
DOŚWIADCZENIA WSPÓŁPRACY TUI Z ALMABUS BUSINESS TRAVEL

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Zasadnicze czynniki i kierunki rozwoju ruchu turystycznego
1.1. Przedmiot badań i cel pracy
1.2. Zakres tematyczny opracowania
1.2.1. Podstawowe pojęcia z zakresu ruchu turystycznego
1.2.2. Determinanty rozwoju ruchu turystycznego
1.2.3. Proces rozwoju ruchu turystycznego
1.2.4. Rodzaje ruchu turystycznego i formy jego obsługi
Rozdział II. Charakterystyka biura podróży TUI - formy i rodzaje organizowanych imprez
2.1. Krótka charakterystyka TUI
2.2. Rodzaje organizowanych imprez turystycznych
2.3. Formy organizacji imprez
2.4. Rodzaje środków transportu wykorzystywanych podczas organizacji imprez
Rozdział III. Formy kontaktów z przewoźnikami - współpraca TUI z ALMABUS BUSINESS TRAVEL
3.1. Charakterystyka ALMABUS BUSINESS TRAVEL
3.1.1. Historia i struktura organizacyjna ALMABUS BUSINESS TRAVEL
3.1.2. Oferta ALMABUS BUSINESS TRAVEL
3.2. Współpraca TUI z ALMABUS BUSINESS TRAVEL
3.3. Podsumowanie
Zakończenie
Bibliografia
Spis zdjęć
Spis rysunków
Spis tabel

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2020 licencjat.com.pl All rights reserved