PRZYCZYNY KONFLIKTÓW MAŁŻEŃSKICH - WŚRÓD PAR ZE STAŻEM 5-15 LAT

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Wstęp
ROZDZIAŁ I. Konflikty małżeńskie w ujęciu teoretycznym
1.1. Zarys historyczny małżeństwa
1.2. Małżeństwo w ujęciu psychologicznym, socjologicznym, prawnym, pedagogicznym
1.3. Kryteria doboru partnera
1.4. Motywy zawierania związku małżeńskiego
1.5. Rodzaje konfliktów
1.6. Przyczyny konfliktów małżeńskich
1.7. Sposoby radzenia sobie z konfliktami
1.8. Poradnictwo małżeńskie
1.9. Placówki pomocy małżonkom na terenie powiatu włocławskiego
1.10. Skutki konfliktów
1.10.1. Skutki fizyczne
1.10.2. Skutki psychiczne
1.10.3. Skutki społeczne
1.11. Statystyka zawartych małżeństw i przyczyny rozpadu małżeństw
1.12. Wybrane przykłady rozwiązywania konfliktów
ROZDZIAŁ II. Problematyka i metodologia badań
2.1. Przedmiot i cel badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody i techniki badań
2.4. Organizacja, przebieg i teren badań
2.5. Ogólna charakterystyka ankietowanych
ROZDZIAŁ III. Analiza wyników badań
3.1. Poglądy kobiet i mężczyzn na temat konfliktów małżeńskich
3.2. Świadomość skutków konfliktów małżeńskich
3.3. Uogólnienia i wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis wykresów
Aneks

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 licencjat.com.pl All rights reserved