piszcie do nas
prace magisterskie

ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Przegl±d literatury przedmiotu
1.1. Historia szkół podstawowych w Polsce
1.2. Zadania i funkcje szkół podstawowych
1.3. Podstawy prawne placówki szkolnej
Rozdział II. Polska szkoła podstawowa w opinii społecznej
2.1. Szkoła podstawowa w opinii pedagogów
2.2. Szkoła podstawowa w opinii uczniów
2.3. Szkoła podstawowa w opinii nauczycieli
2.4. Szkoła podstawowa w opinii rodziców
Rozdział III. Problemy współczesnej szkoły podstawowej - agresja i przemoc
3.1. Ujęcia definicyjne agresji i przemocy
3.2. Rozpowszechnienie i jako¶ć zjawiska w polskiej szkole podstawowej
3.3. Propozycje profilaktyki i prewencji zachowań agresywnych w szkole
Zakończenie
Bibliografia

Najczę¶ciej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2020 licencjat.com.pl All rights reserved