piszcie do nas
prace magisterskie

KREOWANIE MARKI JAKO ELEMENTU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE KATEGORIE DEFINICYJNE MARKI
1.1. Pojęcie i elementy składowe marki
1.2. Rodzaje marek
1.3. Kreowanie marki
1.4. Geneza i znaczenie marek
ROZDZIAŁ II. WYZNACZNIKI SIŁY MARKI
2.1. Nazwa, znak i symbol marki
2.2. Wizerunek a tożsamość marki
2.3. Wartość marki oraz metody jej wyceny
2.4. Sponsorowanie marki
Rozdział III. KREACJA MARKI JAKO ELEMENTU PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ FIRMY
3.1. Budowa nowej marki a wzmocnienie istniejącej marki
3.2. Rola reklamy i promocji w budowaniu świadomości marki
3.3. Lojalność wobec marki - pozyskanie oraz utrzymanie lojalnego klienta
3.4. Wykorzystanie marek na rynku krajowym
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2020 licencjat.com.pl All rights reserved