piszcie do nas
prace magisterskie

REKLAMA W INTERNECIE

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

WSTĘP
ROZDZIAŁ I. INTERNET JAKO NOWE MEDIUM REKLAMY
1.1. Zasady działania Internetu
1.2. Geneza i historia powstania Internetu
1.3. "Globalna sieć" w Polsce
1.4. Rozwój reklamy w Internecie
ROZDZIAŁ II. METODY DZIAŁALNOŚCI REKLAMOWEJ W INTERNECIE
2.1. Firmowa strona WWW
2.2. Przesyłki reklamowe (Direct e-mail) jako forma bezpłatnej reklamy
2.3. Generowanie odwiedzin na stronie WWW
2.4. Najważniejsze tanie metody generowania odwiedzin strony WWW
2.4.1. Rejestracja w wyszukiwarkach i katalogach
2.4.2. Wymiana odnośników
2.4.3. Uczestnictwo w systemie wymiany bannerów reklamowych
2.5. Płatne metody generowania odwiedzin strony WWW
2.5.1. Bannerowa kampania reklamowa
2.5.2. Sponsoring sieciowy
2.5.3. Wykorzystanie mediów tradycyjnych
ROZDZIAŁ III. SKUTECZNOŚĆ REKLAMY W INTERNECIE
3.1. Pomiary w Internecie
3.2. Informacje analizowane przez właścicieli witryn
3.3. Nowe sposoby pomiaru skuteczności przekazu w Internecie
3.3.1. Oprogramowanie do analiz
3.3.2. Architektura systemu pomiarowego
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS WYKRESÓW
SPIS RYSUNKÓW

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2020 licencjat.com.pl All rights reserved