piszcie do nas
prace magisterskie

HIPOTEKA W ŚWIETLE AKTUALNEGO STANU PRAWNEGO

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Charakterystyka hipoteki
1.1. Rozwój historyczny instytucji hipoteki
1.2. Pojęcie, treść i funkcje hipoteki
1.3. Rodzaje hipoteki
1.3.1. Hipoteka umowna
1.3.2. Hipoteka przymusowa
1.3.3. Hipoteka łączna
1.3.4. Hipoteka kaucyjna
Rozdział II. Hipoteka w świetle aktualnego stanu prawnego
2.1. Zakres hipoteki
2.2. Przedmiot hipoteki
2.3. Wygaśnięcie hipoteki
2.4. Ochrona hipoteki
Rozdział III. Hipoteka przymusowa
3.1. Przedmiot hipoteki przymusowej
3.2. Tryb ustanowienia hipoteki przymusowej
Zakończenie
Bibliografia

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2020 licencjat.com.pl All rights reserved