piszcie do nas
prace magisterskie

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE I JEJ ROLA W ROZWOJU GOSPODARCZYM KRAJU

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Ogólna charakterystyka giełdy
1.1. Pojęcie giełdy, rodzaje giełd
1.2. Pojęcie giełdy papierów wartościowych oraz jej miejsce w strukturze rynku finansowego
1.3. Organizacja giełdy, akty prawne, organy giełdy, instytucje powiązane z giełdą papierów wartościowych
1.5. Funkcje giełdy paierów wartościowych
1.6. Indeksy giełdowe
Rozdział II. Dotychczasowy rozwój Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
2.1. Rys historyczny GPW
2.2. Struktura organizacyjna, statut oraz uchwały rady GPW
2.3. Podział rynków giełdowych
2.4. Główne tendencje na GPW
2.4.1. Czynniki kształtujące podaż papierów wartościowych na GPW
2.4.2. Czynniki kształtujące popyt papierów wartościowych na GPW
2.4.3. Czynniki kształtujące ceny papierów wartościowych na GPW
2.4.4. Konkurencja
Rozdział III. Funkcje Giełdy Papierów Wartościowych w rozwoju gospodarczym Polski
3.1. Miejsce GPW w strukturze polskiego rynku kapitałowego, rola jaką odgrywa w tym rynku
3.2. Dotychczasowa rola GPW w rozwoju gospodarczym kraju
3.2.1. Funkcja mobilizacji kapitału
3.2.2. Alokacja kapitału
3.2.3. Funkcja transformująca kapitał
3.2.4. Funkcja wyceny kapitału
3.3. Perspektywy roli GPW w przyszłym rozwoju gospodarczym Polski
Zakończenie
Bibliografia
Spis schematów
Spis tabel

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2020 licencjat.com.pl All rights reserved