WPŁYW PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ NA STAN POLSKIEGO ROLNICTWA

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Polityka Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa
1.1. Rys historyczny UE
1.2. Polityka regionalna i polityka spójności
1.3. Wspólna polityka rolna
Rozdział II. Rolnictwo Unii Europejskiej a rolnictwo polskie
2.1. Charakterystyka rolnictwa UE
2.2. Charakterystyka rolnictwa polskiego
2.3. Uczestnictwo podmiotów rynkowych w kształtowaniu polityki rolnej w Polsce i w UE
Rozdział III. Wpływ przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na rozwój polskiego rolnictwa
3.1. Wpływ akcesji na sferę produkcyjną rolnictwa
3.2. Wpływ akcesji na dochód gospodarstw rolnych
3.3. Wpływ akcesji na inwestycje i modernizacje gospodarstw rolnych
3.4. Wpływ akcesji na ochronę środowiska
3.5. Wpływ akcesji na cenę ziemi i nieruchomości rolnej
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel i wykresów

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2010 licencjat.com.pl All rights reserved