NOWOCZESNE PRAKTYKI STUDENCKIE - SZANSE, KORZYŚCI I ZAGROŻENIA

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

WSTĘP
Rozdział I. PRAKTYKI STUDENCKIE JAKO WAŻNY ELEMENT KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH
1.1. Istota kwalifikacji zawodowych
1.2. Organizacja praktyk studenckich
1.3. Praktyki na obecnym rynku pracy
1.4. Programy wspierające studentów i absolwentów
1.4.1. Staże
1.4.1. Europejski Program Leonardo Da Vinci
1.4.3. Biura karier oraz dni kariery
1.4.4. Targi pracy
Rozdział II. PRAKTYKI STUDENCKIE - DOŚWIADCZENIA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW
2.1. Praktyki studenckie - wczoraj i dziś
2.2. Możliwości rozwoju studentów i absolwentów
2.3. Nowoczesne źródła wiedzy o pracodawcach oferujących praktyki studenckie
2.4. Najważniejsze czynniki wpływające na wybór praktyk
Rozdział III. BADANIA PREFERENCJI STUDENTÓW W ZAKRESIE PRAKTYK
3.1. Cele badań, hipotezy, narzędzia badawcze
3.2. Charakterystyka grupy badanych
3.3. Przebieg badania
3.4. Prezentacja wyników
3.5. Szanse, korzyści i zagrożenia zarówno dla studentów odbywających praktyki jak i pracodawców - wnioski
ZAKOŃCZENIE
BIBLIOGRAFIA
SPIS RYSUNKÓW
ANEKS

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2011 licencjat.com.pl All rights reserved