piszcie do nas
prace magisterskie

PRZYCZYNY KŁAMSTW UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. ¬ródła kłamstw dzieci w młodszym wieku szkolnym w ¶wietle literatury przedmiotu i dotychczasowych badań
1.1. Zdefiniowanie pojęcia kłamstwo
1.2. Przyczyny i powody kłamstwa u dzieci
1.3. Charakterystyka i rodzaje kłamstwa
1.4. Czynniki sprzyjaj±ce pojawianiu się kłamstwa u dzieci
1.5. Zasady postępowania rodziców i nauczycieli w przeciwdziałaniu kłamstwu
Rozdział II. Metodologia badań
2.1. Cel i przedmiot badań
2.2. Problemy i hipotezy badawcze
2.3. Metody i technika badań
2.4. Charakterystyka próby badawczej
Rozdział III. Wyniki badań ankietowych
3.1. Prezentacja i analiza wyników badań
3.2. Wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis wykresów
Aneks

Najczę¶ciej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2020 licencjat.com.pl All rights reserved