SYSTEM WYNAGRADZANIA POLSKICH NAUCZYCIELI W SZKOŁACH PUBLICZNYCH NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU SZKÓŁ EKONOMICZNYCH

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Podstawowe zagadnienia dotyczące wynagrodzeń za pracę i jego składników
1.1. Pojęcie i funkcje wynagrodzeń
1.3. Formy wynagrodzeń
1.4. Wynagrodzenia ze stosunku pracy
Rozdział II. Składniki wynagrodzeń dla nauczycieli
2.1. Wynagrodzenie w świetle Karty Nauczyciela
2.2. Składniki gwarantowane Uchwałą Rady Miasta
2.3. Inne świadczenia
Rozdział III. Ocena systemu wynagradzania nauczycieli z punktu widzenia nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych
3.1. Metodologia badań
3.2. Analiza wyników badań
3.2. Podsumowanie i wnioski
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Załączniki

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2011 licencjat.com.pl All rights reserved