piszcie do nas
prace magisterskie

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Środki finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw z funduszy Unii Europejskiej
1.1. Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw przez fundusze europejskie
1.2. Fundusze Strukturalne
1.3. Fundusz Spójności
1.4. Fundusz Współpracy
Rozdział II. Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej
2.1. Sektorowy Program Operacyjny - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
2.2. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego - ZPORR
2.3. Sektorowy Program Operacyjny Rolnictwo
2.4. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich
Rozdział III. Fundusze Unii Europejskiej w rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2007-2013
3.1. Zasięg pomocy regionalnej w latach 2007-2013
3.3. Ogólna charakterystyka województwa kujawsko-pomorskiego
3.3. Pomoc dla województwa kujawsko-pomorskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
3.4. Wsparcie środkami unijnymi innowacji MSP w województwie kujawsko-pomorskim
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2020 licencjat.com.pl All rights reserved