piszcie do nas
prace magisterskie

FINANSOWANIE ZADAŃ GMINY Z ZAKRESU OŚWIATY PODSTAWOWEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY XXX

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego
1.1. Istota i funkcje gminy jako jednostki samorządu terytorialnego
1.2. Zadania gminy
1.3. Zadania gminy z zakresu oświaty
1.4. Budżet gminy
Rozdział II. Dochody i wydatki na realizację zadań gminy z zakresu oświaty
2.1. Klasyfikacja dochodów gminy
2.2. Dochody własne
2.3. Subwencje ogólne
2.4. Dotacje celowe
Rozdział III. Analiza finansowa zadań z zakresu oświaty przez gminę XXX
3.1. Charakterystyka gminy
3.2. Dochody i wydatki
3.3. Analiza dochodów i wydatków na zadania z zakresu oświaty
Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel
Spis wykresów

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2020 licencjat.com.pl All rights reserved