piszcie do nas
prace magisterskie

BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA JAKO NOWOCZESNY KANAŁ DYSTRYBUCJI

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Geneza oraz pojęcie bankowości elektronicznej
1.1. Definicja i istota bankowości elektronicznej
1.2. Rodzaje elektronicznych usług bankowych
1.2.1. Home banking
1.2.2. Bankowość telefoniczna (phone banking)
1.2.3. Karty płatnicze i bankomaty
1.2.4. Bankowość Internetowa
1.3. Zarys historyczny bankowości elektronicznej
Rozdział II. Wdrażanie i rozwój bankowości elektronicznej w banku XXX
2.1. Ewolucja bankowości elektronicznej
2.2. Zastosowane technologie w usługach
2.3. Metody zabezpieczeń stosowane przez bank
Rozdział III. Stan rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce
3.1. Ograniczenia, bariery i zagrożenia rozwoju usług elektronicznych
3.2. Korzyści wynikające z korzystania z usług bankowości elektronicznej
Zakończenie
Bibliografia

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2018 licencjat.com.pl All rights reserved