piszcie do nas
prace magisterskie

DORADCA PODATKOWY JAKO PEŁNOMOCNIK STRONY W POSTĘPOWANIU SĄDOWOADMINISTRACYJNYM

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Status prawny doradcy podatkowego
1.1. Treść usług z zakresu doradztwa podatkowego
1.2. Zakres podmiotowy świadczenia doradztwa podatkowego
1.3. Ustawowe wymagania wobec kandydata na stanowisko doradcy podatkowego (kryteria wpisu na listę)
1.4. Doradca podatkowy jako zawód zaufania publicznego
Rozdział II. Istota pełnomocnictwa
2.1. Pojęcie pełnomocnictwa i jego rodzaje
2.2. Zakres podmiotowy pełnomocnictwa
2.3. Tryb ustanawiania pełnomocnictwa
2.4. Obowiązki pełnomocnika
2.5. Wygaśnięcie pełnomocnictwa
Rozdział III. Postępowanie sądowoadministracyjne
3.1. Ustrój sądownictwa administracyjnego w Polsce
3.2. Właściwość sądów administracyjnych
3.3. Przebieg postępowania sądowoadministracyjnego
3.4. Orzeczenia sądowe oraz ich zaskarżalność
3.5. Postępowania szczegółowe
Zakończenie
Wykaz skrótów
Bibliografia
Spis rysunków

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2020 licencjat.com.pl All rights reserved