ZASADY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
ROZDZAŁ I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FINANSÓW PUBLICZNCH
1.1. Pojęcie i istota finansów
1.2. Finanse publiczne a niepubliczne
1.3. Zakres sektora finansów publicznych
1.4. Funkcje i zasady finansów publicznych
ROZDZIAŁ II. SAMORZĄD TERYTORIALNY W SYSTEMIE FINANSÓW PUBLICZNYCH
2.1. Pojęcie i istota działania samorządu terytorialnego
2.2. Zadania publiczne realizowane przez samorząd terytorialny
2.3. Formy organizacyjno-prawne jednostek organizacyjnych
2.3.1. Jednostki budżetowe
2.3.2. Zakłady budżetowe
2.3.3. Fundusze celowe
ROZDZIAŁ III. GOSPODARKA FINANSOWA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
3.1. Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego
3.2. Zasady sporządzania planów finansowych jednostek budżetowych
3.3. Tryb dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych
3.4. Realizacja dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe
Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2013 licencjat.com.pl All rights reserved