BEZROBOCIE WŚRÓD ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH

Praca jest unikalna - nie była jeszcze przez nikogo wykorzystana i po zakupie zostanie wycofana ze sprzedaży

Wstęp
Rozdział I. Bezrobocie - charakterystyka problemu
1.1. Rys historyczny
1.2. Podstawowe źródła bezrobocia
1.3. Znaczenie bezrobocia.
1.4. Rodzaje bezrobocia
Rozdział II. Skutki bezrobocia
2.1. Bezrobocie jako kwestia społeczna
2.2. Społeczne, ekonomiczne i psychologiczne skutki bezrobocia
2.3. Psychospołeczne i materialne skutki bezrobocia
2.4. Materialne skutki bezrobocia
Rozdział III. Przeciwdziałanie bezrobociu
3.1. Fazy i sposoby przeciwdziałania bezrobociu
3.2. Zasady i formy przeciwdziałania bezrobociu oraz łagodzenia jego skutków według ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
3.3. Sposoby walki z bezrobociem
Rozdział IV. Projekt socjalny - bezrobocie wśród absolwentów szkół wyższych, założenia teoretyczne
4.1. Uzasadnienie projektu
4.2. Cel i zakres projektu
4.3. Metoda pracy z grupą
Zakończenie
Bibliografia

Najczęściej zadawane pytania

Formularz zamówienia

Copyright © 2011 licencjat.com.pl All rights reserved